Provincie West-Vlaanderen lanceert de plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen

Gepubliceerd op Donderdag 04 juli 2024
platteland

De Provincie West-Vlaanderen lanceerde op woensdag 26 juni de eerste oproep naar projecten die het Zuid-West-Vlaamse platteland willen versterken. De oproep kadert binnen de nieuwe plattelandsstrategie voor deze regio. De Provincie voorziet hiervoor jaarlijks 400.000 euro.

Zuid-West-Vlaanderen, als het KMO-hart van onze provincie, voldoet niet aan de criteria die Vlaanderen stelt om als LEADER-gebied in aanmerking te komen: er wonen gemiddeld meer dan 350 inwoners per km2 en het ruimtebeslag ligt er hoger dan 30%.

“Ondanks het feit dat Zuid-West-Vlaanderen niet aan de Vlaamse criteria van een plattelandsgebied voldoet, vinden we vanuit de provincie dat er voldoende uitdagingen zijn op het platteland in deze regio: lokale landbouw ondersteunen, landschap versterken en de open ruimte verder vrijwaren", zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Bart Naeyaert.

Projectaanvragen

De Provincie maakte een grondige omgevingsanalyse van het Zuid-West-Vlaamse platteland. Hierbij kwamen twee speerpunten naar boven waarrond projecten kunnen worden ingediend: initiatieven rond lokale landbouw en initiatieven gericht op landschap en biodiversiteit. Iedereen kan een projectvoorstel indienen, van inwoner tot bestuur. 

Projecten kan je voor 1 oktober indienen via zwvl@west-vlaanderen.be. Een goedgekeurd project kan tot maximaal 50.000 euro subsidie krijgen. De plattelandsstrategie voor Zuid-West-Vlaanderen en het daaraan gekoppelde subsidiereglement vind je terug op www.west-vlaanderen.be/subsidies/plattelandsloket-west-vlaanderen.