Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige feiten

Wie was de eerste democratisch verkozen burgemeester van Avelgem? Hoe zwaar woog de grote hongersnood in de winter van 1845 op de Avelgemse bevolking? Waarom zorgde de opmaak van kiezerslijsten in de 19de eeuw telkens voor grote problemen? Hoe overleefde Avelgem de twee wereldoorlogen en waarom moest het telkens zo’n zware tol betalen? Waarom kende Avelgem drie i.p.v. twee schoolstrijden? Hoe transformeerde de gemeente naar een “Groot-Avelgem” door de fusies van 1977? 

Op al deze interessante vragen biedt deze “Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige feiten” een uitgebreid en genuanceerd antwoord.

Deze uitgebreide studie, waar door de drie auteurs jarenlang aan is gewerkt, stoelt op uitgebreid bronnenonderzoek in archieven over het hele land. Ook veel Avelgemnaren boden de auteurs een inkijk in hun privé-archieven. Vele afbeeldingen en documenten uit dit boek zijn dan nog nooit gepubliceerd.

Deze “Politieke geschiedenis van Avelgem en andere merkwaardige feiten” omspant maar liefst 2 eeuwen gemeentegeschiedenis, met een analyse van alle raden en colleges van hun ontstaan tot en met vandaag, de jaarrekeningen en een kostelijke, uitgebreide kroniek van merkwaardige feiten. Dit boek wordt dus niet enkel een onmisbaar naslagwerk voor de Avelgemse geschiedenis,  het  brengt ook het boeiende relaas van lokale politiek van “een gemeente in verandering” aan de Schelde.

Voor zover een wetenschappelijk werk definitief kan zijn, dit lijvige geschiedenisboek komt wel heel dicht in de buurt …

 

Technische gegevens

  • Auteurs: Jules LAMPOLE (red.) en Carlos VAN BRANTEGHEM, m.m.v. Nadine DELESALLE.
  • Hardcover op A4-formaat, garengenaaid. Linnen band met stofwikkel.
  • Het boek bevat 600 bladzijden en toont tal van nog niet gepubliceerde documenten en afbeeldingen.

 

Tot 28 januari 2018 kan u intekenen op deze prachtige uitgave door 35,00 euro te storten op de gelegenheidsrekening van de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Avelgem, Doorniksesteenweg 77 te 8580 AVELGEM (BE 92 0342 7437 0323) met vermelding “Politieke geschiedenis van Avelgem” met naam en volledig adres. De voorintekenaars worden opgenomen in een lijst achteraan het boek en worden ook persoonlijk uitgenodigd op de boekvoorstelling met receptie in het vroege voorjaar van 2018. Na publicatie wordt het boek aangeboden voor 45,00 euro.

Er kan ook contant betaald en ingeschreven worden bij de GOKA-penningmeester, de heer Josef Clarysse, Doorniksesteenweg 85 te Avelgem.

 

Aangemaakt op: 20/01/2018