Politiebesluit brandgevaar

Politiebesluit met betrekking tot brandgevaar in West-Vlaanderen

Door de extreme weersomstandigheden is er sinds dinsdag 23 juli een verbod op het maken van kampvuren in de volledige provincie en een rookverbod in alle provinciale domeinen en natuurgebieden van kracht.

Besluit

Artikel 1. Het is verboden om op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen kampvuren te maken.

Artikel 2. Voor iedereen die zich op reglementaire wijze ophoudt in natuurgebieden, provinciale domeinen alsook in bossen in de provincie West-Vlaanderen wordt een absoluut rookverbod uitgevaardigd alsook een verbod tot het maken van vuur in open lucht.

Artikel 3. Overtredingen op dit politiebesluit worden bestraft met een gevangenisstraf van 8 tot 14 dagen en een geldboete van 26 tot 200 euro, of met één van deze straffen alleen.

Artikel 4. Dit besluit geldt vanaf heden tot opheffing bij politiebesluit van de gouverneur van West-Vlaanderen.

Het volledige besluit vind je hier