Openbaar onderzoek beleidsplan trage wegen

Gepubliceerd op Woensdag 12 januari 2022

Conform het nieuwe gemeentewegendecreet werd een gemeentelijke beleidsvisie trage wegen uitgewerkt. Deze beleidsvisie omvat een visie, operationele beleidskeuzes en een afwegingskader voor de trage wegen op grondgebied Avelgem.

Ter inzage in gemeentehuis

De beleidsvisie ligt van maandag 17 januari 2022 tot en met 17 februari 2022 ter inzage bij het gemeentebestuur, dienst mobiliteit, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. Ook kan je de digitale versie hieronder bekijken.

Gedurende die periode kunnen er standpunten, opmerkingen of bezwaren over de beleidsvisie worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen. Dit kan per brief aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.

Bekendmaking openbaar onderzoek beleidsplan trage wegen

Beleidsvisie trage wegen