Inzage openbaar onderzoek trage wegen

Gepubliceerd op maandag 05 juli 2021

De gemeenteraad stelde op 14 december 2020 de Beleidsvisie Trage Wegen voorlopig vast.

Drie actieplannen

In uitvoering van deze beleidsvisie maakte het gemeentebestuur drie actieplannen op:

Actieplan 1: Huttegemstraat – Yzerwegstraat / Pontstraat – Raaptorfstraat

Actieplan 1

Overzicht actieplan 1

Actieplan 2: Binnengebied Knobbelstraat – Bosstraat – Ganzenhofstraat – Driesstraat

Actieplan 2

Overzicht actieplan 2

Actieplan 3: deelgemeente Outrijve

Actieplan 3

Overzicht actieplan 3

Inzage in het gemeentehuis of digitaal

De beleidsvisie en de actieplannen liggen van 1 juli tot en met 30 juli 2021 ter inzage in het gemeentehuis, dienst mobiliteit, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem. Je kan de documenten ook via bovenstaande links bekijken.

Gedurende die periode kan je standpunten, opmerkingen of bezwaren over deze documenten indienen bij het college van burgemeester en schepenen.
Dit kan per brief gericht aan het college van burgemeester en schepenen, Kortrijkstraat 8, 8580 Avelgem.