Invoering fietsstraten

Fietsstraat

In september worden een aantal fietsstraten ingevoerd in het centrum van Avelgem.

Wat zijn fietsstraten?

Fietsstraten zijn straten waar fietsers de belangrijkste weggebruikers zijn.
Er gelden dan ook een aantal regels:

  • Fietsers mogen de volledige breedte van de rijbaan (bij éénrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de rechterzijde (bij tweerichtingsverkeer) gebruiken.
  • Gemotoriseerde voertuigen hebben toegang tot fietsstraten maar mogen fietsers niet inhalen.
  • Gemotoriseerde voertuigen mogen maximum 30 kilometer per uur rijden.

Welke straten worden fietsstraten?

  • Kasteelstraat (tot aan Burchthof)
  • Leopoldstraat (vanaf De Ronde)
  • Kerkstraat
  • Neerstraat
  • Gabriel Herpoelstraat
  • Sint-Jansstraat
  • Kerkhofstraat

Het begin en einde van de zone wordt aangeduid met blauwe aanwijzingsborden en een logo op het wegdek.