Gratis Vlaamse vrijwilligersverzekering

gratis vrijwilligersverzekering info

Wat is het?

Het engagement van de vele vrijwilligers aan een warme en solidaire Vlaamse
samenleving is van onschatbare waarde. De erkenning die de samenleving en
overheid kan uitdrukken voor dat vrijwillig engagement, zit in het creëren van
een vrijwilligersvriendelijk klimaat. Daarom zorgt Vlaanderen voor een gratis
vrijwilligersverzekering. Samen zorgen we dat vrijwilligers in Vlaanderen de beste
bescherming genieten!

Verzekeringsplicht?

In heel wat gevallen ben je als organisatie verplicht om je vrijwilligers te verzekeren
tegen burgerlijke aansprakelijkheid. Ook als je geen verzekeringsplicht hebt,
is het verstandig om je vrijwilligers goed te beschermen. Dat kan met deze gratis
polis. Je hebt als erkende organisatie recht op 1000 gratis vrijwilligersuren. De
verzekering is vooral interessant voor occasionele of tijdelijke initiatieven. Lees alles
over de verzekeringsplicht en de gratis vrijwilligersverzekering in de brochure op
www.vrijwilligersverzekeren.be van het Vlaams Steunpunt vrijwilligerswerk.

Voor wie?*

Deze verzekering komt ten gunste van de vrijwilligers actief in vrijwilligersorganisaties
in heel Vlaanderen en Brussel (als de voertaal Nederlands is) en vooral van
zij die wettelijk minder goed beschermd zijn:

  • feitelijke verenigingen zonder winstoogmerk en zonder betaald personeel, geleid door minstens 2 personen en niet verbonden aan een koepelvereniging
  • vzw’s die opstarten en nog geen rechtspersoonlijkheid hebben, of die deze minder dan 3 maanden voor de aanvraag ontvangen hebben
  • vzw’s zonder personeel (personeel zien we als werknemers waarvoor je een DIMONA-aangifte doet)
  • afdelingen van koepel-vzw's (die kunnen slechts specifieke activiteiten gratis verzekeren, aangezien hun koepel zelf al een verzekeringsplicht heeft)

Hoe werkt het?

Je hebt een geldig erkenningsnummer nodig, waarmee je de activiteiten tot 48 uur
vooraf kan verzekeren. Regel alles op www.gratisvrijwilligersverzekering.be.

*Lees de exacte voorwaarden na in het reglement.