Fiscale attesten jeugd- en sportactiviteiten

Fiscale attesten voor deelname aan jeugd- en sportactiviteiten 2017

Vanaf heden kan je het fiscaal attest 2017 voor "kinderopvang" (voor kinderen tot 12 jaar) opvragen via de webshop https://webshopavelgem.recreatex.be/.  De attesten worden niet langer automatisch per post verstuurd.

Dit attest is geldig voor de jeugd- en sportactiviteiten 2017 (de zwemlessen en alle andere activiteiten van het zwemtraject, de sportacademie, het kleuterturnen, sportkampen, jeugdkampen, grabbelpasactiviteiten en speelpleinwerking).

Voor de ouders die nog geen gebruik maakten van de webshop en voor de eerste maal inloggen:

  • Maak een login aan onder jouw naam
  • Voeg jouw kinderen toe via ‘Mijn profiel’ - ‘Gezinsleden’ - ‘Gezinslid koppelen’ Eenmaal ingelogd en de kinderen gekoppeld kan het fiscaal attest als volgt opgevraagd en afgedrukt worden:
  • Ga naar ‘Mijn profiel’ - ‘historiek en overzichten’
  • Selecteer ‘Mijn fiscale attesten’

Meer info via 056 65.30.90 - 056 65.30.60

Aangemaakt op: 13/05/2018