Fiets- en circulatieplan

Avelgem werkt aan een fiets- en circulatieplan dat de focus legt op de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker. Bij de verdere opmaak van het plan houden we graag zo veel mogelijk rekening met de verschillende en soms ook uiteenlopende geformuleerde bedenkingen en opmerkingen. Het plan is een toekomstvisie met acties op korte-, middellange- en lange termijn dat de focus legt op de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker.

Hieronder vind je per deelzone een samenvatting van de plannen.

       Hoog- en Kerkhofstraat    

Kerk-, Leopold- en Kasteelstraa

    Omgeving Kouterlosstraat   

          Trage wegen                

Aangemaakt op: 10/05/2017