Fiets- en circulatieplan

Avelgem werkt aan een fiets- en circulatieplan dat de focus legt op de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker. Bij de verdere opmaak van het plan houden we graag zo veel mogelijk rekening met de verschillende en soms ook uiteenlopende geformuleerde bedenkingen en opmerkingen. Het plan is een toekomstvisie met acties op korte-, middellange- en lange termijn dat de focus legt op de veiligheid en het comfort van de zachte weggebruiker.

Iedere week brengen we 1 van de 4 deelzones van het plan in kaart (Trage wegen | Omgeving Kouterlosstraat en Pontstraat | Omgeving Kerkstraat, Leopoldstraat en Kasteelstraat | Omgeving Hoogstraat en Kerkhofstraat).

Kerk-, Leopold- en Kasteelstraat

    Omgeving Kouterlosstraat   

          Trage wegen                

Aangemaakt op: 10/05/2017