Captatieverbod - update 3 juni

Gepubliceerd op Woensdag 03 juni

Maatregelen in West-Vlaanderen

Onze provincie wordt net als de voorbije 3 jaar getroffen door droogte.  Op deze website vindt u een overzicht van de beperkende maatregelen bij deze droogtesituatie.

Door de aanhoudende droogte is het waterpeil in enkele ecologisch kwetsbare waterlopen in West-Vlaanderen kritisch laag. Hierdoor zijn er vanaf donderdag 21 mei 2020 beperkende maatregelen van kracht.

Meer info en recentste stand van zaken op www.west-vlaanderen.be/natuur-milieu-en-water/waterbeheer/waterschaarste