Buurten op den Buiten 2019

buurten op den buiten

Steun aan bewoners in Vlaanderen die zich engageren voor hun buurt of dorp

Wat?

Met de oproep “Buurten op den Buiten” ondersteunen de Koning Boudewijnstichting en de Vlaamse Landmaatschappij bewoners die een concreet project willen realiseren voor hun buurt of dorp met landelijk karakter. Het gaat om projecten die de kwaliteit van het leven in een dorp of buurt verbeteren en de contacten bevorderen tussen een ruime en diverse groep van bewoners. De Stichting en de Vlaamse Landmaatschappij willen vooral projecten ondersteunen die alle buurt- of dorpsbewoners aanspreken. De financiële steun kan oplopen tot 5.000 euro.

Voor wie?

Projecten kunnen worden ingediend door:

  • buurtbewoners die zich verenigd hebben in een formele vereniging of een informele groep (feitelijke verenigingen, burengroep, buurtcomité, …).
  • lokale organisaties of verenigingen (buurthuizen, jeugdhuizen, sociaal-culturele verenigingen …). Hierbij is het cruciaal dat het om een activiteit gaat die niet beperkt blijft tot de leden, maar de actieve betrokkenheid van andere bewoners garandeert.
  • lokale besturen, OCMW ’s, zorginstellingen … die in samenspraak met bewoners concrete dingen realiseren. Hierbij is het cruciaal dat bewoners reeds bij aanvang van het project actief betrokken worden.

Meer info

De volledige oproeptekst, selectiecriteria en werkwijze voor het indienen van een aanvraag vind je via de site van de Koning Boudewijnstichting.