Brugfiguur onderwijs - welzijn

Het nieuwe schooljaar, en daarmee ook de start van het tweede werkingsjaar van de brugfiguur van Avelgem, is aangebroken. Sinds september 2018 is de brugfiguur actief in de Avelgemse basisscholen, voor gezinnen die in Avelgem wonen. Dit project is gegroeid vanuit Huis van het Kind Avelgem, in samenwerking met Samenlevingsopbouw West-Vlaanderen.

Wat?

Een brugfiguur ondersteunt gezinnen, die het wat moeilijk hebben, waar mogelijk. Samen bekijken brugfiguur en gezin op welke vlakken er hulpvragen zijn om daarna de brug te maken naar de nodige hulp- of dienstverlening, bijvoorbeeld:

 • het vrijetijdsaanbod van de gemeente aanreiken
 • doorverwijzen naar een dienst van het sociaal huis
 • helpen bij de administratie voor de aanvraag van logopedie
 • een kind inschrijven in de kinderopvang
 • aanwezig zijn bij een oudercontact op school
 • afspraken maken met school over gespreide betalingen
 • ...

Typisch voor een brugfiguur is de link tussen onderwijs en welzijn. Het is vooral de school of het CLB die gezinnen doorverwijst naar de brugfiguur. Scholen worden immers meer en meer geconfronteerd met sociale problematieken en zijn niet steeds gewapend om hiermee om te gaan. Via de tussenkomst van de brugfiguur is de stap naar dienstverlening makkelijker gezet, telkens op vraag en maat van het gezin. Door de vele contacten tussen brugfiguur en gezin groeit een vertrouwensrelatie en komen zo vaak meer hulpvragen naar boven dan de initiële vraag.

Resultaat

Na 1 jaar werking werden 13 gezinnen ondersteund. De brugfiguur hielp in totaal 105 hulpvragen oplossen. De vragen hadden vooral betrekking op 3 grote blokken:

 1. Het bieden van een luisterend oor en gezinsondersteuning
 2. Vragen die te maken hebben met school
 3. Doorverwijzing naar diensten
   

Het project kreeg in juni een goed rapport van de scholen waarmee het samenwerkt. De brugfiguur kan vol goede moed het nieuwe schooljaar starten, de bestaande werking verder uitbouwen en nieuwe uitdagingen aangaan.

Meer info

Sociaal Huis
056 65 07 70 | 0474 91 96 64

brugfiguur@avelgem.be