Afgifte mutualiteitsattesten sportdienst

Mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst voor deelname aan sportactiviteiten. Hiervoor moet je het betreffende attest bezorgen aan de sportdienst ter aftekening.

De sportdienst kan onmiddellijk het attest invullen en terug meegeven als:

  • Je alle rubrieken van de deelnemer invulde (naam, activiteit waarvoor je een tussenkomst vraagt, periode binnen dewelke deze activiteit plaatsvond …).
  • Je het betalingsbewijs voor de betreffende activiteit en deelnemer voorlegt.

Indien je niet aan bovenvermelde voorwaarden voldoet, sturen we het attest pas later op wanneer we alle nodige informatie hebben en je de betreffende activiteit effectief betaalde.