Minakliraad

Raad voor Milieu, Natuur en Klimaat

De milieuraad adviseert de gemeente over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. De raad beoogt de verbetering, het behoud en het herstel van de natuur en het leefmilieu in de gemeente. De milieuraad is tevens een forum waar iedereen die zich wenst in te zetten voor het leefmilieu aan bod kan komen.

De gemeentelijke milieuraad is samengesteld uit afgevaardigden van verenigingen en uit geïnteresseerde inwoners.

  • Voorzitter milieuraad: Michel Davidts
  • Secretaris milieuraad: Stijn Vandeburie