Maatregelen gebruikers zwembad

Publiek

Zonder tegenslag heropent het zwembad bij de start van de krokusvakantie (4 maart 2019).

Ochtend- en middagzwemmers

Het ochtend- en middagzwemmen herneemt de week na de krokusvakantie (11 maart 2019).

Zwemmers die een trimesterkaart gekocht hebben voor het 2de trimester (januari – april 2019), kunnen deze eind april inruilen voor een gratis trimesterkaart voor het 3de trimester (mei – juni 2019).

Aquagym senioren

De lessen zijn opgeschort en worden hernomen als het zwembad heropent. Aangezien er per beurt betaald wordt, moeten er hier geen compensatiemaatregelen genomen worden.

Interscolaire zwemnamiddag 20/02/19

Ondanks verschillende onderzochte pistes, is het niet mogelijk om de interscolaire zwemnamiddag voorzien op woensdag 20/02/19 te verplaatsen naar een andere datum.

Dit jaar volstaat dus deelname aan 3 interscolaire activiteiten voor het behalen van de interscolaire prijs.

Zwemtraject

Zwemtest

De zwemtest van 27 februari wordt verplaatst naar zondag 3 maart.

Zwemlessen

De opgeschorte zwemlessenreeks wordt integraal (10 lessen) verplaatst naar de paasvakantie. We starten met de kindjes opnieuw van beginsituatie ‘nul’ en rekenen geen meerprijs aan.

Watergewenning

De deelnemertjes aan de watergewenning kunnen, mits ze nu wekelijks met hun ouders in een ander zwembad verder oefenen, inschrijven zonder bijkomende test in onze volgende zwemlessenreeks die start op 6 maart 2019.

Zwemvervolmaking

We hernemen de lessen op 12 maart en voorzien nog 8 lessen (3 herhalingslessen + 5 vervolglessen). Er is geen meerkost voor de 3 extra herhalingslessen.

Overgangslessen naar brons

We hernemen de lessen op 13 maart en voorzien nog 4 lessen (1 herhalingsles + 3 vervolglessen). Er is geen meerkost voor de extra herhalingsles.

Zwemschool brons

We hernemen de lessen op 12 maart en voorzien nog 8 lessen verspreid over het tweede en derde trimester. Er is geen meerkost voor de extra les.

Aangezien een kind maximaal 3 keer een cyclus in hetzelfde niveau (brons/zilver/goud) mag doorlopen, beschouwen wij de 3 gevolgde en de 8 nog te volgen lessen als één cyclus.

Zwemschool zilver

We hernemen de lessen op 15 maart en voorzien nog 8 lessen verspreid over het tweede en derde trimester.

Aangezien een kind maximaal 3 keer een cyclus in hetzelfde niveau (brons/zilver/goud) mag doorlopen, beschouwen wij de 2 gevolgde en de 8 nog te volgen lessen als één cyclus.

Zwemschool goud

We hernemen de lessen op 13 maart en voorzien nog 9 lessen verspreid over het tweede en derde trimester. Er is geen meerkost voor de extra lessen.

Aangezien een kind maximaal 3 keer een cyclus in hetzelfde niveau (brons/zilver/goud) mag doorlopen, beschouwen wij de 2 gevolgde en de 9 nog te volgen lessen als één cyclus.