Leden overlegplatform

Dienst Jeugd & Cultuur, Avelgemse onderwijsinstellingen, politiezone Mira, Jeugdhuis Krak, jeugdraad, AA Avelgem, OCMW Avelgem, Parket Kortrijk, lokale huisartsenkring, Momentum Avelgem en CGG Largo

http://www.avelgem.be http://krak.be/ https://www.zorgzoeker.be/anonieme-alcoholisten-de-schelde-avelgem-499496 http://www.chiroavelgem.be/ http://www.sjb-avelgem.be/ http://www.kagoavelgem.be/ http://www.lokalepolitie.be/5457 http://www.avelgem.be/welzijn http://www.momentumavelgem.be/ http://www.cgglargo.be/