Kris Vleeschouwer

(°1972 Mortsel, woont en werkt in Antwerpen)

Kris Vleeschouwer maakt sculpturen en installaties waarbij enerzijds de aandacht voor het industrieel en technologisch karakter centraal staat en anderzijds het gebruik van recuperatiemateriaal en dagdagelijkse objecten heel vaak terugkomt. Vanuit een interactie met de toeschouwer ontstaan bewegende installaties waarin toeval een grote rol speelt. Humor, beweging, actie en reactie zijn belangrijke elementen in zijn werk.

“Op de funderingen van de kerk komt een plein met centraal een schommel die verbonden is met een begraven kerkklok. Een vlaggenmast aan het pompgebouw vervangt de kerktoren.”

Kris Vleeschouwer vertrekt van een analyse van de plaats van de kerk binnen het dorpsweefsel. Enerzijds ziet hij de kerk als een sociale ruimte, anderzijds markeert de kerktoren het dorp in de omgeving. Bij zijn bezoek aan het dorp merkte hij bij de inwoners van Bossuit een duidelijke behoefte aan meer open, publieke, groene ruimte. Zijn voorstel biedt een radicaal maar tegelijk subtiel antwoord op deze behoefte. Hij stelt voor om de kerk volledig af te breken en de vrijgekomen ruimte aan te leggen als park/tuin/grasveld. De “voetafdruk” van de kerk blijft echter behouden. In de vrijgekomen publieke ruimte plaatst hij één schommel. Door middel van een interactief systeem is de schommel verbonden met de kerkklok die onder de grond begraven ligt. Een zogenaamd “at random algoritme” bepaalt of het schommelen de klok doet luiden, met andere woorden: het toeval bepaalt of de klok zal luiden tijdens het schommelen. De kerk als belangrijk herkenningspunt in de omgeving verdwijnt dus wel, maar dit lost hij op door op de site van het pomphuis een grote vlaggenmast in te planten die minimum even hoog is als de huidige kerktoren. De vlag gaat door middel van een motor op en neer. Via een draaimolentje op de speelplaats kunnen kinderen spelenderwijs zelf bepalen wanneer dit herkenningspunt van hun dorp al dan niet zichtbaar zal zijn. Ze kiezen als het ware zelf of ze hun dorp op de kaart willen zetten of niet. De tekening op de vlag kan gemaakt worden in samenwerking met bewoners, plaatselijke scholen, verenigingen, …