Kouterhof

LIGGING

Kruisstraat 12
8581 Avelgem (Kerkhove)   

NAAM HOEVE

De naam van de hoeve verwijst naar de uitgestrekte kouters waar de hoeve zicht op bood.
Een kouter is een in cultuur gebracht akkerland. Deze waren al bebouwd tijdens de Frankische landname. Dit akkerland stamt dus nog uit de Gallo-Romeinse tijd.

HISTORIEK

De gronden waarop deze hoeve gevestigd is, waren vroeger eigendom van de familie Maes-Balcaen.
Zij woonden in de Voldersveldhoeve waarvan het woonhuis en de ingangspoort in 1985 werden beschermd als monument.

Zoon Jan Maes nam in 1984, samen met zijn vrouw Lena Metsu, de melkveestal van de Voldersveldhoeve over.
Hij bouwde rond de bestaande melkveestal een nieuw landbouwbedrijf met woonhuis op.

Op de hoeve wordt er naast melkveeteelt ook aan akkerbouw gedaan.