Klimaatpremie - Warmtepomp

Wat

Het plaatsen van een warmtepomp bij een bestaande woning, wooneenheid (bv. appartementen) of appartementsgebouw gelegen in Avelgem.

Voorwaarden

De aanvrager heeft voor dezelfde werken reeds een premie ontvangen via Fluvius of Mijnverbouwpremie.

Bedrag

  • Geothermische warmtepomp: 1.000,00 euro
  • Lucht-waterwarmtepomp: 500,00 euro
  • Hybride warmtepomp: 200,00 euro
  • Lucht-luchtwarmtepomp: 100,00 euro

Het premiebedrag wordt verdubbeld voor beschermde afnemers of personen die tot de prioritaire doelgroep behoren.

Hoe aanvragen

Je kan de premie online aanvragen via

Aanvraagformulier klimaatpremies

Reglement

Reglement