Heraanleg kruispunt Doorniksesteenweg – Stationsstraat – Stijn Streuvelslaan

Heraanleg kruispunt Doorniksesteenweg - Stationsstraat - Stijn Streuvelslaan

Vanaf maandag 1 april is het kruispunt volledig afgesloten en is er geen doorgaand verkeer meer mogelijk. Zonder onverwachte omstandigheden zijn de werken afgerond tegen 15 juli.

Op maandag 1 april start ‘De Watergroep’ met het vernieuwen van het drinkwaternet. De waterleidingen op en rond het kruispunt worden heraangelegd.  Aansluitend vernieuwt aannemer Growebo het volledige kruispunt met onder meer de aanleg van een gescheiden riolering en de herinrichting van de bovenbouw.

De aanleg van een gescheiden riolering past in het stelselmatig aanpassen van de riolering, zodat hemelwater in de oppervlaktewateren terechtkomt en afvalwater in het zuiveringsstation belandt. Dit verkleint de risico’s op overstromingen.  Een studiebureau moet nagaan hoe de wateren kunnen afgevoerd worden via een nieuwe gescheiden riolering tussen het nieuwe kruispunt en de Etienne Balcaenstraat alsook de Meersstraat en de Vredestraat.

De herinrichting van de Yzerwegstraat, Stationsstraat en het kruispunt met de Doorniksesteenweg verbetert de verkeersdoorstroming en vergroot de zichtbaarheid over en de veiligheid op het kruispunt.

Werkplan: plan stationsomgeving