Materiaal aanvragen uit andere bibliotheek

Vind je een boek, tijdschriftartikel, dvd-video of cd-rom niet in onze collectie? Dan kan je dit materiaal via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) aanvragen. De gewenste titel wordt voor je aangevraagd in een andere bibliotheek. Zodra je materiaal binnenkomt, word je per post of per mail verwittigd.

tarieven: 

  • IBL-aanvraag openbare bibliotheek: 1 euro
  • IBL-aanvraag wetenschappelijke bibliotheek: 8 euro
  • IBL-aanvraag buitenlandse bibliotheek: prijs aangerekend door de uitlenende instelling

Bij annulering of het niet afhalen van een aanvraag, blijven de kosten aangerekend.

Een IBL-aanvraag kan je altijd plaatsen aan de infobalie, telefonisch of via onderstaand invulformulier.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het niet tijdig beschikbaar zijn van een aangevraagd materiaal.

  • 1
    Uw gegevens
  • 2
    Einde
Welk soort materiaal wil je aanvragen?
Via welke catalogus heb je dit materiaal gevonden?
boek
cd
dvd
tijdschriftartikel
rijksregisternummer op je eIK of nummer op je bibliotheekpas