Formulier aankoopsuggestie

Heb je een interessant voorstel voor een werk dat niet in de bibliotheek aanwezig is? Suggereer ons de aankoop. De bibliotheek beslist of er tegemoet gekomen wordt aan je voorstel en houdt je verder op de hoogte.

Om een aankoop te suggereren, moet je lid zijn van de bibliotheek. Je kan als eerste het gevraagde materiaal ontlenen. Indien je het werk niet binnen de afgesproken termijn afhaalt, wordt het niet langer opzij gehouden.

rijksregisternummer op je eIK of nummer bibliotheekpas