Aanvraagformulier premie duurzaam energieverbruik

Doe je liever je aanvraag op papier? Download hier het aanvraagformulier.

Reglement

Gegevens over de aanvrager
Gegevens over het adres van de installatie en/of voorziening
Dit dient enkel ingevuld te worden indien het adres van de plaats van de installatie en/of voorziening verschillend is van het adres van de aanvrager.
Waarvoor wordt een premie aangevraagd:
1. Bestaande woning
Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de energie-intercommunale en een kopie van de factuur worden bij de aanvraag gevoegd.
Premie voor
2. Nieuwbouwwoning
Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de energie-intercommunale, een kopie van het energieprestatiecertificaat en indien van toepassing een kopie van de aankoopfactuur van de zonneboiler worden bij de aanvraag gevoegd.
E-peil <= 60
Opgelet: Het E-peil is lager dan of gelijk aan 60 en de datum van indienen van de bouwaanvraag is van vóór 1 januari 2012.
E-peil <= 50
Opgelet: Het E-peil is lager dan of gelijk aan 50 en de datum van indienen van de bouwaanvraag is tussen 1 januari 2012 en 31 december 2013.
E-peil <= 30
Opgelet: Het E-peil is lager dan of gelijk aan 30 en de datum van indienen bouwaanvraag is vanaf 1 januari 2014.
Bij te voegen bewijsstukken
Een kopie van het rekeninguittreksel als bewijs van storting van de subsidie door de energie-intercommunale (bij alle aanvragen)
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een kopie van de factuur (bij alle aanvragen m.u.v. E-peil)
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Een kopie van het energieprestatiecertificaat (enkel bij aanvraag premie behalen E-peil)
Slechts één bestand.
5 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
OPMERKING
Uiterlijk 60 dagen na ontvangst van de aanvraag wordt de particulier door de gemeente schriftelijk in kennis gesteld van de afkeuring van de aanvraag. Bij goedkeuring wordt het bedrag op de rekening gestort. De aanvrager gaat akkoord met een eventuele controle door een afgevaardigde van het gemeentebestuur.