Aangifteformulier belasting op de verspreiding van drukwerken

Dien je liever jouw aanvraag op papier in?
Druk dan het aangifteformulier op de verspreiding van drukwerken af en bezorg het persoonlijk of per post in het gemeentehuis.

Identificatie van de belastingplichtige
Gegevens van het drukwerk
Slechts één bestand.
64 MB limiet.
Toegestane types: gif jpg png bmp eps tif pict psd txt rtf html odf pdf doc docx ppt pptx xls xlsx xml avi mov mp3 ogg wav bz2 dmg gz jar rar sit svg tar zip.
Gaat het om drukwerk dat tenminste voor 50% of meer ingenomen wordt door tekst en/of afbeeldingen zonder handelskarakter?
Gaat het om drukwerk van verenigingen, waarbij maximaal 75% van het drukwerk bedrukt wordt door sponsors?
Gaat het om drukwerk van handelaars die slechts 2 keer per semester een bedeling doen van drukwerk op gerecycleerd papier?
Gaat het om drukwerk van notariële bekendmakingen en/of aankondigingen?
Gaat het om drukwerk van handelaars die hinder ondervinden naar aanleiding van grote infrastructuurwerken in de gemeente met een duur van meer dan twee maanden? (De vrijstelling is van toepassing voor de volledige duur van de hinder en voor de periode van één maand voor en één maand erna)
Gaat het om drukwerk van een politieke partij die een lijst indiende voor de Europese, de federale, de gewestelijke, provinciale of gemeentelijke verkiezingen, of van kandidaten die op een dergelijke lijst voorkomen?
Wet op de privacy
Overeenkomstig art. 4 van de wetgeving op de privacy van 8 december 1992 worden de door u verstrekte persoonsgegevens opgenomen in gegevensbestanden waarvan gemeente Avelgem houder en beperker is. U hebt het recht tot inzage en verbetering van deze gegevens, evenals het consultatierecht van het register bij de commissie van de persoonlijke levenssfeer.