Fietsers aan zet door aanpassing circulatieplan

Gepubliceerd op maandag 22 maart 2021

Het gemeentebestuur maakt werk van een fietsvriendelijk Avelgem. Het fiets- en circulatieplan voor het centrum leverde al mooie resultaten op. Zo zagen heel wat fietsstraten het levenslicht en werden heel wat voetpaden verbreed. In april staan volgende acties op het programma.

Eenrichtingsverkeer in Kerkstraat, Leopoldstraat en Kasteelstraat 

Vanaf vrijdag 16 april geldt eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat, Leopoldstraat en Kasteelstraat voor motorvoertuigen. Zo krijgen fietsers meer ruimte.

Concreet:

  • Eenrichtingsverkeer in de Kerkstraat voor motorvoertuigen in richting van de kerk.
  • Eenrichtingsverkeer in de Leopoldstraat voor motorvoertuigen omgedraaid en uitgebreid tot aan De Ronde.
  • Uitbreiding eenrichtingsverkeer motorvoertuigen in Kasteelstraat tot aan het kruispunt met de Oudenaardsesteenweg. Het verkeer mag de Kasteelstraat niet langer inrijden vanaf de Oudenaardsesteenweg. Het Burchthof is bereikbaar via de Kerkstraat.

Fietsers kunnen in alle straten in beide richtingen blijven rijden. Ook de fietsstraten blijven behouden.

Proefopstelling schoolstraat in Sint-Jansstraat

Tegelijk komt in de Sint-Jansstraat, kant Kerkhofstraat, een proefopstelling voor een schoolstraat. Dit geeft meer ruimte aan voetgangers, fietsers en wachtende ouders. Gemotoriseerd verkeer is op schooldagen van 8.15 tot 9 uur en van 15.30 tot 16.15 uur verboden in de schoolomgeving. Op woensdag is de schoolstraat van toepassing van 8.15 tot 9 uur en van 11.15 tot 12 uur. Tijdens deze uren is de straat enkel toegankelijk voorvoetgangers, fietsers en hulp- en nutsdiensten. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Kom als ouder of leerling zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school of parkeer je auto iets verderop op de parking aan het kerkhof of op de parkeerstroken in de Ganzenhofstraat.

Beide proefopstellingen evalueren we op het einde van het schooljaar.

Bewonersbrief Kerkstraat

Fiets- en circulatieplan