Fase 2 werken kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat

Fase 2

Voetgangers

  Voor de voetgangers wordt een veilige voetgangerszone gecreëerd over de werfzone. Fietsers moeten afstappen om hier gebruik van te maken.

 

Fietsers

Fietsers kunnen niet door de werfzone rijden. Er is een omleiding voorzien via Munkkouter, Pontstraat, Kouterlosstraat en Raaptorfstraat in beide richtingen.

  Omleidingsplan fietsers

 

Openbaar vervoer

De Lijn

Buslijn 85 wordt in beide richtingen omgeleid via Moen. Haltes Avelgem Sportcentrum, Avelgem Gibraltar, Outrijve Beiaarddreef en Outrijve dorp worden niet bediend.

  Omleidingsplan buslijn 85

Le Tec

Nog geen verdere informatie.

 

Lokaal autoverkeer

De Etienne Balcaenstraat blijft bereikbaar vanuit en richting Avelgem centrum. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om alternerend verkeer mogelijk te maken.

Voor het verkeer vanuit Bossuit/Outrijve naar het centrum van Avelgem is een omleiding voorzien via de Raaptorfstraat (éénrichtingsverkeer) en Kouterlosstraat. Het verkeer vanuit het centrum van Avelgem richting Outrijve/Bossuit moet omrijden via Heestert en Moen.

  Omleidingsplan lokaal autoverkeer

 

Zwaar verkeer

Zwaar verkeer van en naar de industriezone is enkel mogelijk vanuit Avelgem (N8) via Zwevegem (N391). Ter hoogte van het kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om alternerend verkeer mogelijk te mogelijk. 

  Omleidingsplan zwaar verkeer