Fase 1 werken kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat

Fase 1

19 augustus 2019 – 14 oktober 2019

 

Voetgangers

 Voor de voetgangers wordt een veilige voetgangerszone gecreëerd over de werfzone. Fietsers moeten afstappen om hier gebruik van te maken.

 

Fietsers

Fietsers mogen tijdens de werken het kruispunt niet betreden en dus ook de weg met tijdelijke verkeerslichten niet volgen.

  • Voor fietsers van Outrijve naar Avelgem en omgekeerd, raden we aan om het jaagpad te nemen om dan in de Etienne Balcaenstraat het vrijliggend fietspad langs de Rijt (Balta) te volgen naar het centrum.
  • De fietsers vanuit Outrijve richting Avelgem kunnen ook de omleiding via de Raaptorfstraat volgen. Ze dienen af te stappen om over te steken aan het zebrapad ter hoogte van de Colruyt.

  Omleidingsplan fietsers Outrijve - Avelgem en Avelgem - Outrijve via jaagpad
        Omleidingsplan fietsers  Outrijve - Avelgem via Raaptorfstraat

 

Openbaar vervoer

De Lijn

Buslijn 85 wordt in beide richtingen omgeleid via Moen. Haltes Avelgem Sportcentrum, Avelgem Gibraltar, Outrijve Beiaarddreef en Outrijve dorp worden niet bediend. 

  Omleidingsplan buslijn 85

Le Tec

Vanaf 27 augustus voorziet TEC een tijdelijke halte in de Nijverheidslaan.

Tijdelijke halte TEC

 

Lokaal autoverkeer

De Etienne Balcaenstraat blijft bereikbaar vanuit en richting Spiere – Helkijn. Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om alternerend verkeer mogelijk te maken.

Voor het verkeer vanuit Bossuit/Outrijve naar het centrum van Avelgem is een omleiding voorzien via de Raaptorfstraat (éénrichtingsverkeer) en Kouterlosstraat. Het verkeer vanuit het centrum van Avelgem richting Outrijve/Bossuit moet omrijden via Heestert en Moen.
In de Outrijvestraat, tussen Raaptorfstraat en Okkerdriesstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de richting van Outrijve.

  Omleidingsplan lokaal autoverkeer

 

Zwaar verkeer

Zwaar verkeer van en naar de industriezone is enkel mogelijk vanuit Spiere – Helkijn (N353) via Kortrijk (N50). Ter hoogte van het kruispunt Doorniksesteenweg – Etienne Balcaenstraat worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst om alternerend verkeer mogelijk te maken.

  Omleidingsplan zwaar verkeer