Ellen Harvey

(°1967 Farnborough, UK, woont en werkt in New York, USA -  www.ellenharvey.info)

Winnende ontwerp

Voorstel

Ellen Harvey heeft zichzelf artistiek in de spotlights gezet met werken waarin ze traditionele beelden op een verrassende manier hanteert. Daarmee wil ze de sociale en/of fysieke context waarin ze gebruikt worden in vraag stellen. Ze werkt met een mix aan media waaronder schilderkunst, video, installaties en performance. Ze doet soms kleinschalige en zeer intieme ingrepen, maar soms kiest ze ook voor grote installaties. Vaak gebruikt ze de publieke ruimte als werkterrein of als aanleiding voor het publiek om een denkproces op gang te brengen.

 “Enkel de muren van de kerk blijven over en worden voorzien van snelgroeiende planten waardoor een groene, gecontroleerde ruïne ontstaat.”

Ellen Harvey stelt enerzijds het gebrek aan kwalitatieve publieke ruimte in het dorp vast. Anderzijds erkent ze de centrale positie die de kerk opneemt in het dorp. Daarom wil ze het kerkgebouw als het ware “strippen” en van de kerk een gecontroleerde ruïne maken. Het dak, de vloer, deuren en vensters worden weggenomen. Tegen de muren worden snelgroeiende planten aangeplant. Zo kan er na twee à drie jaar een groene ruïne ontstaan. Harvey stelt voor om de tegels van de vloer te hergebruiken om de paden van de begraafplaats opnieuw aan te leggen. Voor de binnenruimte van de kerk stelt ze twee varianten voor. In beide gevallen is de binnenruimte voor iedereen vrij toegankelijk. Een flexibel gebruik van deze ruimte moet mogelijk zijn. In beide voorstellen zou ze de “voetafdrukken” van de zuilen bewaren. Ze wil spelen met de hoogte van de zuilen om zitgelegenheid en speelgelegenheid te maken. De eerste variant bestaat erin een grasveld aan te leggen binnen de kerk. In het tweede voorstel komt er een ondiepe fontein binnen de contouren van de zuilen.

Aanpassingen

In overleg met de bevolking, de kunstenares en het bestuur gebeurden een aantal wijzigingen aan het ontwerp. Zo is er geen begroeiing op de muren en werden de toren en het uurwerk, samen met het gekleurde glasraam, op uitdukkelijke vraag van de bevolking behouden.

Als bevloering werd er gekozen voor een terrazzovloer. Die vloer toont de lijnen van het gebinte van de voormalige kerk van Bossuit in samenspel met de schaduw van de vernielde Avelgemse kerktoren na de Eerste Wereldoorlog. Gebruik maken van de vernielde kerktoren van Bossuit was geen optie, gezien er na de Eerste Wereldoorlog nog amper iets overschoot van de kerk van Bossuit.

De nieuwe publieke ruimte leent zich perfect als ontmoetingsplaats, maar kan evenzeer het decor vormen voor allerhande sociale en culturele activiteiten in Bossuit. De combinatie van het open dak en de gesloten ruimte met het visueel effect van de vloertekening zorgt voor een unieke ervaring en bijzondere beleving voor de bezoeker.

Uitvoering en financiering

De aanbesteding werd opgesplitst in 2 loten: de ontmantelingswerken en de vloerwerken. De bestekken en kostenramingen werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 25 juni 2012.

  • Lot 1 (ontmantelings- en aanpassingswerken) werd op 15 oktober 2012 gegund aan Van Tornhaut bvba.
  • Lot 2 (terrazzo-vloerwerken) werd op 19 november 2012 gegund aan Devoldere Koenraad – Vloerdecor.

De realisatie was mogelijk met de cofinanciering in het kader van het programma voor Plattelandsontwikkeling 2007-2013 (PDPO). In dit programma zijn Europa, de Provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, en de Vlaamse Landmaatschappij betrokken.

De totale kostprijs van het transformatieproject – gespreid over 2011, 2012 en 2013 – bedraagt 361.666 euro waarvan 190.357 euro betoelaagd werd vanuit Europese PDPO middelen. Het saldo voor de gemeente Avelgem voor het gehele project bedraagt 171.309 euro. Deze bedragen zijn inclusief btw.

Onder leiding van architect Pol Sileghem & Partners gebeurden eerst de afbraakwerken door Van Tornhaut bvba. De kerk werd gestript. Het dak, de vloer, deuren en vensters werden weggenomen. Daarna legde de firma DE Voldere Koenraad-Vloerdecor in samenwerking met Romano en Nino Tondat de nieuwe terrazzovloer aan.

 

Fotoalbum ontwerp Ellen Harvey

Klik op de foto's om ze te vergroten