Slachtingen

Het slachten van dieren mag niet zomaar gebeuren. Wie een slachting thuis of in het slachthuis plant, moet over een registratienummer beschikken. Dit kan over verschillende diersoorten gaan (runderen, varkens, schapen, geiten, paarden). Bij het gemeentebestuur kunt u dat nummer aanvragen. Het nummer heeft u nodig voor gelijk welke slachting.

Als u als Avelgemnaar thuis een slachting plant, dient u hiervoor twee dagen voor de slachting een aanvraag te doen bij het gemeentebestuur bij de dienst Burgerzaken. Doet u een aangifte van de slachting, dan heeft u een beslagnummer nodig. Het gemeentebestuur geeft u de toelating mee. De aanvrager dient de aanvraag te bewaren voor een eventuele controle.

De aangifte van een particuliere slachting moet persoonlijk gedaan worden door de eigenaar van het dier in de gemeente waar hij woonachtig is. De aangever is ertoe gehouden zijn identiteitskaart voor te leggen.

Het aangiftebewijs moet, naargelang de plaats van de slachting, hetzij ten huize van de particulier, hetzij in het slachthuis, bewaard blijven tot op het einde van het jaar, volgend op dat van de slachting.

Kortrijkstraat 8
8580
Avelgem
056 65 30 30
Nu gesloten
09:00 - 12:00
Alles weergeven