Dirk Zoete

(°1969 Roeselare, woont en werkt in Gent)

Beeldend kunstenaar Dirk Zoete uit zijn verbeeldingswereld hoofdzakelijk via maquettes, reeksen tekeningen en kleine installaties. Via deze 2- of 3-dimensionele schaalmodellen stelt hij de positie van de landbouw op een architecturale manier in vraag. Hij geeft hiermee zijn visie weer op de landbouw als machine om gedachten over te leveren en als strategie om te overleven.

“De kerk wordt afgebroken tot onder de vensters en volgestort met beton waarin twee grote cirkelvormige ruimtes uitgespaard blijven. Bovenop komt een lichte metalen toren met kerkklok.”

Het voorstel voor Bossuit vertrekt vanuit een uitgebreide analyse van de kerk in de omgeving. Hij stelt voor om de kerk af te breken tot onder de vensters. Met het puin wordt massa voorzien om binnen in de vrijgekomen ruimte, twee nieuwe met elkaar verbonden cirkelvormige ruimtes te maken. Deze zijn van beton. In de cirkels zitten gaten die eventueel als columbarium (urnenmuur) kunnen dienen. De bezoeker kan wandelen op de muren en krijgt op die manier een ruim overzicht, niet alleen op de binnenkant van de kerk maar ook op het omringende landschap. De toren wordt vervangen door een eenvoudige, moderne constructie die dezelfde hoogte heeft als de huidige toren en waarin de klok opnieuw opgehangen wordt. In de kerkhofmuur wordt achteraan een verbinding gemaakt met het wandelpad. De rest van de muur wordt opgetrokken om een intieme, afgesloten ruimte te krijgen rond de begraafplaats.