Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Het OCMW-Avelgem wordt bestuurd door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. In Avelgem telt deze raad 9 leden, gekozen door de gemeenteraadsleden voor een periode van 6 jaar. Onder die leden wordt er ook een voorzitter verkozen.

De Raad voor Maatschappelijk Welzijn regelt alles wat tot de bevoegdheid van het OCMW behoort, tenzij de wet het anders bepaalt. Er wordt één maal per maand vergaderd. Deze vergadering bestaat uit een open en een besloten zitting.

 

Leopoldstraat 66
8580
Avelgem
056 65 07 70
Nu open oplaadpunt budgetmeter
Meer
Alles weergeven