Biodiversiteitscharter

Het charter voor biodiversiteit is een engagement tussen de lokale natuurvereniging Natuurpunt en het gemeentebestuur. Het doel van dit charter is het verhogen van de lokale biodiversiteit door het opstellen van een actieplan gericht op de bescherming en het behoud van soorten en gebieden in de gemeente.

Het eerste biodiversiteitscharter dat op 20 april 2010 ondertekend werd liep af in 2020. In de gemeenteraad van 14 december 2020 werd het biodiversiteitscharter2020 tussen de gemeente Avelgem en Natuurpunt goedgekeurd.

Biodiversiteitscharter 2020