Beheersorgaan Gemeenschapscentrum en Openbare Bibliotheek

Het beheersorgaan helpt en adviseert de gemeente bij het beheer van gemeenschapscentrum Spikkerelle, de ontmoetingscentra en de gemeentelijke openbare bibliotheek.

Er zijn maximum 15 leden, waaronder maximum 6 afgevaardigden van de gemeenteraad en 4 leden met raadgevende stem: de directeur van Spikkerelle, de bibliothecaris, de voorzitter van de cultuurraad en de voorzitter van de jeugdraad.

  • Voorzitter: Johan Locquet