Algemeen retributiereglement

Algemeen retributiereglement

Gepubliceerd op de website op 15 september 2021 (aangepaste versie goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 september 2021)

Prestaties dienst burgerzaken: pagina 3
Bezetting van het openbaar domein: pagina 4
Bewegwijzering ten gerieve van bedrijven en/of instellingen: pagina 5
Reglement van borgtocht bij bouwprojecten: pagina 5
Omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen: pagina 6
Standplaatsen wekelijkse markten en jaarmarkten: pagina 7
Standplaatsen openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein: pagina 8
Gebruik van elektriciteit: pagina 8
Parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg: pagina 9
Drankverkoop: pagina 10
Gemeentelijke uitleendienst: pagina 10
Gemeentelijke ontmoetingscentra en gemeenschapscentrum: pagina 12
Ontlening van muziekinstrumenten bij het conservatorium: pagina 17
Wandel- en fietsroutes: pagina 17
Activiteiten van de jeugddienst: pagina 18
Begraafplaatsen: pagina 19
Afvalzakken: pagina 20
Afvalstoffenbronnen: pagina 20
Sportaccommodatie: pagina 21
Betalingsmodaliteiten: pagina 28
Port- en aanmaningskosten van openstaande niet-fiscale ontvangsten: pagina 28