Algemeen retributiereglement

Algemeen retributiereglement

Gepubliceerd op de website op 21 december 2022 (aangepaste versie goedgekeurd in de gemeenteraad van 19 december 2022)

Prestaties dienst burgerzaken: pagina 3
Bezetting van het openbaar domein: pagina 5
Bewegwijzering ten gerieve van bedrijven en/of instellingen: pagina 6
Reglement van borgtocht bij bouwprojecten: pagina 7
Omgevingsvergunningen, stedenbouwkundige uittreksels en inlichtingen: pagina 8
Standplaatsen wekelijkse markten en jaarmarkten: pagina 9
Standplaatsen openbare kermissen en kermisactiviteiten op het openbaar domein: pagina 10
Gebruik van elektriciteit: pagina 10
Parkeren van motorvoertuigen op de openbare weg of op plaatsen gelijkgesteld aan de openbare weg: pagina 11
Drankverkoop: pagina 13
Gemeentelijke uitleendienst: pagina 13
Gemeentelijke ontmoetingscentra, gemeenschapscentrum en sportaccommodatie: pagina 17
Wandel- en fietsroutes: pagina 26
Vrijetijdsaanbod: pagina 27
Bibliotheek: pagina 29
Begraafplaatsen: pagina 30
Afvalzakken: pagina 31
Toegangsgeld recyclagepark: pagina 32
Betalingsmodaliteiten: pagina 32