Kloosterleven in de abdij der Norbertijnen van Averbode

Waar
zaal de Meerschblomme
Ruggestraat 42, 8580 Avelgem
Wanneer
This event is finished.
Organisatie
Vlaamse actieve senioren Avelgem Scheldeland
Prijs
€ 8.0 Basisprijs: € 8; leden: € 5
Contact
dedeyne.dierk@skynet.be
Age
18+

Inhoud voordracht
1. Ontstaan van het kloosterleven.
2. Korte geschiedenis van de Abdij van Averbode (1134)
3. In de 19de en 20ste eeuw kende de abdij een grote bloei
4. De kloostergeloften : woordje over de inhoud : gehoorzaamheid-celibaat-armoede- gemeenschap
5. Hoe wordt de abdij bestuurd? De Abt en zijn Raad
6. Welke taken zijn er? Veel gehoorde vraag: wat doen die paters?
                                           -  binnenheren
                                           -  buitenheren
7. De economische activiteiten: de vroegere en meer recente: brood, bier, kaas, peperkoek.
    Bouw van een belevingscentrum.  Opening eind 2016.
8. Hoe gebeurt de opleiding en de vorming van de kloosterlingen? 
9. VRAGEN ?                                                                    
Curriculum Vitae Andreas Willems
Geboren te Berchem-Antwerpen  (°1943)
Opgegroeid in Vriesedonk-Brasschaat nabij Sint-Michielscollege (Hum. Grieks-Latijn)Hoger onderwijs:GLSO  Pius X   (Antw.)
Kandidaat Lett. & Wijsb. (major filosofie+ minor rechtsgel.) UFSIA  (Antw.)
Licentiaat Wijsbegeerte  KUL (Leuven)GHSO  KUL  (Leuven)
Gehuwd met Rieja Buckinx : drie kinderen : Igor, David en Samuel , die gehuwd is met Les3 drie kleinkinderen : Fien, Vik en Flor
Leraar en directeur  aan het Sint-Gabriëlcollege te Boechout  1967-2002
Echtgenote Rieja Buckinx (+) overleed 3 mei 1998
Intrede als weduwnaar in de Abdij der Norbertijnen van Averbode 16 augustus 2002
Eerste geloften 2003  - student theologie in AGRIPO
Plechtige geloften  en diakenwijding 2006 Priesterwijding 15 april 2007
Functies in abdij en familie:
Bestuurder in
- Sint-Michielscollege Brasschaat vzw (+ drie kleinere schoolgebonden vzw’s)
- Sint-Michielscollege Schoten vzw
- vzw K.V.O. (katholiek Vlaams onderwijs) een scholengroep in het Antwerpse
Bureaulid van K.V.O. vzw
Lid Diocesane Planning en Coördinatiecommissie secundair onderwijs Bisdom Antwerpen
Docent wijsbegeerte aan Seminarie Bovendonk Bisdom Breda (Nl.) en aan AGRIPO
Gelegenheidsmedewerker Bezinningscentrum Abdij Averbode
Sacramentenpastoraal voor familie en vrienden en ter vervanging van confraters-pastoors (ziek of met vakantie)

Bron: UiTinVlaanderen.be