Actieplan Bouwkundig Erfgoed Avelgem

Sinds 1 januari 2017 is de gemeente verantwoordelijk voor het goed zorg dragen voor het lokale erfgoed. Ze moet advies verlenen op het vlak van erfgoed voor elk pand dat op de Vlaamse inventaris staat. Hiervoor werkte Avelgem samen met Leiedal aan een Actieplan Bouwkundig Erfgoed. Dit plan stroomlijnt het gemeentelijk advies en biedt duidelijkheid nog voor de vergunningsaanvraag.

Alle panden die op de officiƫle vastgestelde Vlaamse inventaris staan, werden gescreend en kregen een locuswaarde.

De locuswaarde geeft aan of de gemeente een pand als waardevol (hoge locuswaarde), gemiddeld waardevol (middelhoge locuswaarde) of minder waardevol (lage locuswaarde) beschouwt op het vlak van erfgoed. Hoe hoger de locuswaarde, hoe meer aandacht wordt besteed aan het behoud van de erfgoedwaarden.

Na een participatieronde in 2019 werden het actieplan en de lijst met locuswaarden definitief vastgelegd.

Heb je al concrete verbouwplannen? Aarzel dan niet om zo vroeg mogelijk een afspraak te maken om jouw project te bespreken.

Op het infomoment kwamen veel vragen over de Vlaamse Erfgoedlening, een mogelijke financieringsbron voor verbouwingen aan erfgoedpanden. Meer informatie vind je op www.onroerenderfgoed.be/erfgoedlening-consumentenkrediet. Voor meer informatie over de leningsaanvraag, neem je best contact op met Participatiefonds Vlaanderen via 02 229 52 30 of erfgoedlening@pmvz.eu.