Afsluiten Oudenaardsesteenweg voor het vellen en heraanplanten van bomen

De bomen langs de Oudenaardsesteenweg zijn kwijnend, enkele kraakten zelfs al af. Na veel onderzoek besliste het Vlaamse Gewest, Afdeling Wegen & Verkeer, om een 100-tal bomen te vellen. Er worden 60 nieuwe lindebomen geplant (Tilia cordata ‘Greenspire’) op plaatsen waar voldoende ruimte is. De andere bomen worden gecompenseerd langs de Rijtgracht en in de buurt van de N8.

Als de weersomstandigheden het toelaten, start het vellen van de bomen op maandag 27 februari van aan het rond punt in Kerkhove tot aan de Ruggestraat. De werken vinden plaats in de krokusvakantie met als voordeel dat er minder autoverkeer en ook geen fietsend schoolverkeer is.

Om de hinder zo kort mogelijk te houden en alles zo veilig mogelijk te laten verlopen, wordt gedurende de hele week de Oudenaardsesteenweg volledig afgesloten voor het verkeer.

De voorbereidende werken en het heraanplanten van de bomen gebeuren met een mobiele werfzone die mogelijks plaatselijk voor korte hinder zorgt.

De heraanplant verbetert de leefomgeving en de veiligheid langs de Oudenaardsesteenweg.